Selecteer een pagina

Privacy verklaring 2Work4U

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de diensten van 2Work4U en alle aan haar gelieerde ondernemingen. Deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u aan om deze regelmatig te controleren. De laatste wijziging van deze Privacyverklaring was op 14 september 2020.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

Heeft u vragen die niet in deze Privacyverklaring zijn beantwoord? Heeft u suggesties of opmerkingen over de inhoud van deze Privacyverklaring of de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Wees dan van harte welkom om dit met ons te delen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@2work4u.nl of bellen op 06-50295880 of 06-50658025.

Doeleinden gegevensverwerking

2Work4U verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand. 2Work4U verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden zoals:
Om coaching op maat te geven(teams, persoonlijk, leiderschap, loopbaan, stresspreventie);
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;
Het bevorderen van participatie aan activiteiten;
Het onderhouden van contact;
Een goede en efficiënte dienstverlening;
Het verrichten van administratieve handelingen;
Verbetering van de dienstverlening;
Facturering;
Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
Marketing;
Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Met uw toestemming kunnen wij aanvullende persoonsgegevens van u verwerken. U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde intrekken.

Persoonsgegevens

2Work4U verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Pasfoto
• ID-bewijs1
• Interessegebieden
• Opleidingsinformatie
• Werkervaring
• Werkgever
• Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

2Work4U verwerkt mogelijk bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uw gezondheid ten behoeve van uw coaching. Deze informatie verstrekt u mogelijk tijdens de coachingsconsulten, indien dat noodzakelijk is om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van 2Work4U. Dit gebeurt alleen met uitdrukkelijk toestemming van u zelf.

Algemene bezoekgegevens

Wij houden algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. In dit kader registreren wij het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren, voordat wij deze gebruiken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het maken van analyses en worden niet aan derden verstrekt.

Aanmeldformulier

Als u een formulier op onze website invult, bijvoorbeeld voor de deelname aan een masterclass of coachingssessie, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Slechts met uw toestemming kunnen wij uw gegevens langer bewaren.

Cookies

Onze website plaatst cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat (zoals laptop of pc) wordt opgeslagen. Onze website plaatst ten eerste functionele cookies, die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Daarnaast plaatst onze website analytische cookies, waarmee wij uw gedrag op onze website kunnen analyseren en het gebruiksgemak voor u kunnen verbeteren.

Welke cookies plaatst 2Work4U?

– Analytische cookies
2Work4U gebruikt Google Analytics en andere analyse cookies op om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. 2Work4U kan zo bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijkheid van de site verbeteren.

– Advertentie of tracking cookies
2Work4U maakt gebruik van cookies voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op de website en andere marketingkanalen, al dan niet van externe partijen. Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op de website van 2Work4U.

Voor het plaatsen van third party cookies vragen we vooraf je toestemming, omdat hiermee je (internet)gedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de (persoons)gegevens die via third party cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. 2Work4U heeft daar geen invloed op.

Een overzicht van alle (third party) Cookies die worden geplaatst en uitgelezen
Facebook:
Facebook connect, Advertentie cookie
Facebook Custom Audience, Advertentie cookie
Hotjar:
Hotjar, Advertentie cookie
Google:
Google Analytics, Analytische cookie
Google Tag Manager, Analytische cookie
Double Click, Analytische cookie
LinkedIn:
LinkedIn Ads, Analytische cookie
LinkedIn Marketing Solutions, Advertentie cookie

Welke (persoons)gegevens verzamelt 2Work4U via cookies?

2Work4U verzamelt je IP-adres en MAC adres (waar mogelijk geanonimiseerd), surf- en klikgedrag, cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw (computer)scherm), vanaf welke pagina je op de website bent gekomen, wanneer en hoe lang je onze website bezoekt of gebruikt, of je gebruik maakt van functionaliteiten van onze websites en welke pagina’s je bezoekt op onze website.

Cookies weigeren

Indien gewenst, kunt u cookies weigeren. Dit kan de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website beperken. Het weigeren van cookies kunt u doen via de internetbrowser van uw apparaat, via de optie ‘instellingen’. Bezoekt u via verschillende browsers onze website, dan moet u voor alle verschillende browsers de cookies weigeren

Google Analytics

Via Google Analytics krijgen wij inzage in het bezoek op de website. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. en die gebruik maakt van cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij de informatie op onze website beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Wij kunnen niet zien wie (welke computer) onze website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Nieuwsbrief en Tips van 2Work4U

2Work4U biedt een regelmatig Nieuwsbrieven en Tips aan, waarmee wij geïnteresseerden dagelijks een quote mailen of op voorsprong zetten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere Nieuwsbrief en Tip bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de Nieuwsbrief en Tips wordt niet aan derden verstrekt.

Ontvangers

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen bij de uitvoering van onze dienstverlening worden doorgegeven aan derden. Wij sluiten met deze derden een verwerkersovereenkomst, waardoor zij zich dienen te houden aan de voorwaarden zoals opgenomen in deze Privacyverklaring.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden. Met uw toestemming kunnen wij gegevens langer bewaren.

Beveiliging

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Toegang tot logbestanden met bezoekgegevens en andere bestanden met persoonsgegevens is beperkt middels wachtwoorden en encryptie.

Uw rechten

U heeft op grond van de privacywetgeving het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, corrigeren of verwijderen wij op verzoek uw persoonsgegevens (tenzij we verplicht zijn deze gegevens te bewaren). Ook heeft u onder omstandigheden het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze verzoeken, bij voorkeur per e-mail, aan ons richten.

Ook indien u van mening bent dat wij uw privacyrechten schenden, horen wij dit graag van u. U heeft het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hyperlinks

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van de betreffende websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gebruik van beeldmateriaal

Tijdens onze events kan een cameraman en videograaf ingezet worden. Wanneer je bij ons event aanwezig bent geef je automatisch toestemming om je te laten vastleggen op beeld. Deze beelden kunnen gebruikt worden in alle (commerciële) uitingen van 2Work4U. Wanneer dit niet gewenst is dient hier voorafgaand aan het event schriftelijk een melding van gemaakt te worden