Aanpak

In onze ontwikkelingstrajecten streven wij naar een hoge effectiviteit. Mede daarom krijgt elke deelnemer, voorafgaand aan de eerste ontmoeting, een vragenlijst die hij/zij anoniem invult. Hierdoor krijgen wij een eerste indruk van de personen, het team als totaal en wat er speelt binnen het bedrijf, zonder aanziens des persoons.

In overleg met u vindt de eerste bijeenkomst plaats op een tijdstip en locatie die door u wordt uitgekozen: van kantoor tot bos en van sportveld tot restaurant, alles is mogelijk.

Alle teamleden zijn even belangrijk. Samen bepalen zij de sfeer in uw organisatie. Met onze aanpak wordt elk teamlid aangespoord zijn of haar krachten te ontwikkelen en onduidelijkheden boven water te krijgen. Daardoor zullen teamleden tot nieuwe inzichten komen, die ten goede komen aan het bedrijf.

De sessie wordt altijd afgesloten met een gezellige activiteit, waarbij het vooral de bedoeling is dat er gelachen wordt. Het doel van deze activiteit is mede elkaar nog beter te leren kennen waardoor wederzijds begrip en waardering wordt gecreëerd. Deze activiteit zal in overleg met de opdrachtgever gekozen worden.

Nazorg

De opdrachtgever ontvangt een evaluatie welke wij met u bespreken en waarbij wij advies eventueel uitbrengen.

Daarnaast zullen er drie momenten zijn na de teamcoaching waarop wij met het team bijeenkomen om de ontwikkelingen te bespreken en hen te begeleiden.
Waar behoefte is, is er ook ruimte voor individuele coachingsgesprekken
.

Wat maakt ons uniek?

Wij bieden teambuilding met diepgang: een op maat gemaakt traject, waarbij oog en oor is voor elk teamlid.

Doordat de twee begeleiders samen uw team begeleiden is de sessie intensiever en is de waarneming verdubbeld. Hierdoor bereiken wij een hogere effectiviteit in een kortere periode. Zodoende zullen de teamleden korter van de werkvloer af zijn.
De begeleiders hebben jarenlange ervaring, verschillen van karakter en geslacht waardoor teamleden zich altijd veilig voelen bij minimaal één van de begeleiders 

Daar waar veelal een bedrijf door coaches of begeleiders overhoop gehaald wordt, streven wij er naar onduidelijkheden boven water te halen en de positieve en sterkte kanten van een individu en het team naar boven te halen.

Doordat wij geen vaste methode handhaven maar maatwerk bieden, ontstaat er geen onrust binnen de organisatie, terwijl uw bedrijf wel op een positieve wijze in beweging komt.

Ons doel is een diversiteit aan onderwerpen bespreekbaar maken waardoor begrip, waardering voor en vertrouwen in elkaar ontstaan. Door het afsluiten met een gezellige activiteit zullen alle deelnemers met een goed gevoel huiswaarts gaan.

Kosten

De uiteindelijke investering is afhankelijk van groepsgrootte en duur van de sessie en de eindactiviteit. Elk coachingstraject is maatwerk. Na ons kennismakingsgesprek ontvangt u van ons een vrijblijvende offerte.


Bent u benieuwd of deze workshop bij uw organisatie past? Wij denken graag met u mee. 

Daarnaast zullen er drie momenten zijn na de teamcoaching waarop wij met het team bijeenkomen om de ontwikkelingen te bespreken en hen te begeleiden.